Toleo 003: Biashara

Toleo 003: Biashara

Una ndoto. Bila shaka umekuwa na ndoto kwa muda mrefu, ndoto ya kuanzisha na kuendesha biashara yako mwenyewe. Kwenye toleo hii ya tatu, twakuelezea jinsi harakati ya kuanzisha biashara Kenya imerahisishwa.

Share this post

Leave a comment

Your email address will not be published.